Kurumsal

Politikalarımız

Politikalarımız
Başlık

Kalite Politikamız

*Ürünlerin zamanında teslim etmek

*Çalışanlarımıza ve doğal çevreye zarar vermeyecek en uygun malzeme ve teknolojiyi kullanmak

*İsraf ve ziyanı ortadan kaldırarak ürünlerini ve hizmetlerini en düşük maliyetle üretmek

*Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

Çevre Politikamız

*Atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlamak

*Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak

*Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak

*Çevreye zararlı atıkların kullanılmasını minimuma indirgenmesini sağlamak.

*Çevre ile ilgili tüm yerel ve Ulusal kanun ve yönetmeliklere uyup, uluslar ası tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek

*Ürünlerimizin tasarım, üretim, dağıtım, kullanım ve atılma aşamalarında çevresel etkileri dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlemeye çalışmak

*Çevre kirliliğinin önlenmesi için maksimum mücadele etmeyi hedef ve görev biliriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

*Risk analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve teknolojik gelişmelerin sürekli takibi ile kendimizi sürekli geliştirmek ve sektörümüze örnek olmak,

*Sağlık ve güvenlikle ilgili planlama yapılırken çalışanlarımızın yanında, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini göz önünde bulundurmak

*Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek

*Yaptığımız işlerde yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirmek ve ilgili yasaların günceliğini sürekli takip etmek,

*Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini artırmak, belirlediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

© 2024 UZUNER ALÜMİNYUM METAL ve İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ